Maakapital

Raadamistööd

Kändude freesimine

Metsa raietööd

Põllu- ja metsamaad

Kontaktid


Osutame kändude/juurte freesimise teenust, kasutades selleks vajalikku eritehnikat.

Raiesmikul freesitakse esmalt suurte kändude maapealne ja –alune osa, kasutades selleks traktori tööorganina kännufreesi. Maakapital OÜ kasutatav kännufrees võimaldab purustada kännu kuni 40 cm sügavuseni maapinnast
Teise etapina purustatakse kändude juurestik, väiksemad kännud ja võsa, segades need pinnasesse. Purustatud puidumaterjal jääb pinnasesse multšiks. Selleks tööprotseduuriks kasutatakse traktori tööorganina võsafreesi.

Eelkirjeldatud tehnoloogia sobib kasutamiseks:

Metsauuenduslikel raiesmikel. Kultiveeritud pind loob ideaalse võimaluse seemnete külviks või istikute istutatamiseks ka mehhaniseeritult.
Metsatulekahjusid piiravate koridoride rajamisel, metsateede säilitamisel ja rajamisel.
Kinnikasvanud maade taastamisel põllumaadeks.
Maanteede ja raudteede äärsetel maa-aladel.
Õhuliinide ja allmaatrasside koridorides.
Ehitusplatside ettevalmistamisel.

Peale üksikute puude langetamist on majanduslikult otstarbekas purustusfreesida kännu maapealne osa. Meie kasutatava tehnikaga ei ole probleemiks ka kuni 100 cm läbimõõduga kännu purustamine.
                            
Üksikute kändude freesimist soovitame:

Parkide ja alleede hooldamisel.
Kohtades, kus juurimine pole võimalik (näiteks juhtudel kui kännu all on toimiv allmaakaabel)

Ootame klientide hinnapäringuid, kes otsivad partnerettevõtet kändude freesimisel! Küsi hinnapäringut siit.