Maakapital

Raadamistööd

Kändude freesimine

Metsa raietööd

Põllu- ja metsamaad

Kontaktid


Pakume raietööde kompleksteenust ettevõtetele ja eratellijatele.

Maakapital OÜ’l on piisavalt kogemusi metsa hooldusraiete (harvendusraie, aegjärkne raie, noorendike valgustusraie) tegemiseks.
Mahukamate uuendusraiete (lageraie, sanitaarraie) teostamisel kasutame lisaks raietöölistele harvesteri.

Ülestöötatud metsamaterjali koondamiseks ja väljaveoks kasutame väljaveotraktorit ehk forwarderit.

Maakapital OÜ tegeleb ka võsa raiumisega, üksikute puude langetamisega, heki eemaldamise ja puude võra piiramisega. Ostame kasvava metsa raieõigust ja aitame erametsaomanikel metsamaterjali realiseerida.

Uudse teenusena pakume eraklientidele metsa hooldusteenust, mis seisneb pikaajalise hoolduslepingu sõlmimises erametsaomanikuga, kes ei jõua regulaarselt oma metsa seisukorda kontrollida ja seda hooldada.
Hooldusteenus sisaldab:

Konsultatsioone maaomanikele, pikemaajalise metsa majandamise osas.
Metsa seisukorra regulaarset kontrolli ja hinnangute andmist.
Metsamajanduskava järgsete regulaarsete hooldusraiete teostamist.
Kraavipervede puhastamist.
Metsasihtide korrashoidu.
Uute istikute istutamist.

Ootame klientide hinnapäringuid, kes otsivad partnerettevõtet metsa raietöödel! Küsi hinnapäringut siit.