Maakapital

Raadamistööd

Kändude freesimine

Metsa raietööd

Põllu- ja metsamaad

Kontaktid


Tegutseme aktiivselt metsamajanduse valdkonnas, kuid Maakapital OÜ tegevusalaks on ka põllumajanduslike maade majandamine.

Peamiselt tunneme huvi metsa- ja põllumaade ostmise vastu, aga tegeleme ka põllumaa rentimisega. Kõik kliendid, kes on huvitatud oma põllumaa välja rentimisest, palun kontakteeruge Maakapital OÜga pakkumise saamiseks.

Tunneme huvi ka vähemväärtuslike ja kinnikasvanud (võsastunud) maatulundusmaade ostmise vastu. Tihtipeale ei ole maaomanikel võimalik realiseerida vähemväärtuslikke maatulundusmaid. Meie ettevõte tunneb kindlat huvi selliste maade ostmise vastu, seetõttu ootame kõikide klientide hinnaküsimisi.

Ootame klientide hinnapäringuid, kes soovivad müüa või rentida oma põllu- või metsamaad. Küsi hinnapäringut siit.